PRIVACY STATEMENT

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

INLEIDING
RUBY Concepstore neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@rubyconceptstore.nl.

WIE IS RUBY CONCEPSTORE?
RUBY Concepstore, Vredenhofstraat 7, 2012MD, Haarlem is  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88891399.
RUBY Concepstore is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door RUBY Concepstore de verwerkingsverantwoordelijke.

HOE GEBRUIKT RUBY CONCEPSTORE JOUW GEGEVENS?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor RUBY Concepstore persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens RUBY Concepstore voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RUBY concepstore worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Nieuwsbrief

Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Social media marketing

Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
RUBY Concepstore heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aant al rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGEJe kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij RUBY concepstore over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij RUBY concepstore. Je kunt verzoeken dat RUBY concepstore je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om RUBY concepstore te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RUBY concepstore of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van RUBY Concepstore te verkrijgen. RUBY Concepstore zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

TOESTEMMING INTREKKEN
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat RUBY concepstore je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door RUBY Concepstore
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@rubyconceptstore.nl. RUBY Concepstore zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat RUBY Concepstore een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien RUBY Concepstore je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers.
Het kan zijn dat RUBY Concepstore verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT RUBY CONCEPSTORE ZE?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van RUBY concepstore worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van RUBY concepstore worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop RUBY concepstore je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@rubyconceptstore.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop RUBY concepstore jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@rubyconceptstore.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.